Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Herbach i Oddziału Zewnętrznego w Lublińcu zawsze są gotowi nieść pomoc potrzebującym.

Razem możemy więcej

Prawdopodobieństwo znalezienia odpowiedniego Dawcy dla Pacjenta chorego na nowotwór krwi jest bardzo niskie. Dlatego tak ważne jest żeby grono potencjalnych dawców komórek macierzystych ciągle się zwiększało. Tylko to daje szansę chorym na odszukanie genetycznego bliźniaka i uratowanie życia. Zobacz jakie to proste –https://www.dkms.pl .

Nie pozostajemy bierni

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Herbach i Oddziału Zewnętrznego w Lublińcu zawsze reagują, gdy ktoś potrzebuje pomocy. Oddają krew, uczestniczą w akcjach charytatywnych – pod mundurem biją wielkie serca. Tym razem kilkunastu z nich dołączało do grona dawców komórek macierzystych. Wielu z funkcjonariuszy naszej jednostki już wcześniej zasiliło to znamienite grono.

tekst i zdjęcia: kpt. Izabela Kapkowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej