Dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego funkcjonariusze Służby Więzienny zawsze muszą być w pełnej gotowości do profesjonalnego wykonywania powierzonej im misji.

Szkolenie w stanie epidemii

 

W celu jak najlepszego wywiązywania się z obowiązków nałożonych na Służbę Więziennej konieczne jest, aby funkcjonariusze byli jak najlepiej wyszkoleni. Stan epidemii sprawił, że również w tym aspekcie konieczne było wprowadzenie zmian pozwalających zachować reżim sanitarny podczas takiego kształcenia. Opracowano najbardziej optymalny system kształcenia z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych umożliwiających prowadzenie zajęć także online.

 

„Wstępniak”

 

Po przyjęciu do służby,  funkcjonariusze odbywają szkolenie wstępne mające na celu umożliwienie zdobycia przez funkcjonariusza wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania zadań służbowych oraz sprzyjanie jego adaptacji zawodowej. Szkolenie to składa się z trzech etapów: 

- wstępna adaptacja zawodowa,

- kurs przygotowawczy ,

- praktyka zawodowa.

Obostrzenia sanitarne związane z sytuacją epidemiczną w kraju wymusiły kształcenie w nowej tymczasowej formie, która umożliwia przeprowadzanie kursu dla nowo przyjętych funkcjonariuszy na terenie jednostek organizacyjnych Służby Więziennej. Zdobyte przez funkcjonariuszy nowe umiejętności pozwolą im wykonywać powierzone obowiązki służbowe z należytą dokładnością i starannością. Pięciu nowych funkcjonariuszy Służby Więziennej odbywa kurs przygotowawczy w Zakładzie Karnym w Herbach.

Witamy w naszych szeregach.

 

opracowanie i zdjęcia: kpt. Izabela Kapkowska

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej