Pod hasłem "Żyć bezpiecznie" funkcjonariusze Zakładu Karnego w Grądach Woniecko we współpracy z OSP w Rutkach oraz Komendą Powiatową Policją w Zambrowie i Komisariatem Policji w Rutkach przeprowadzili kampanię społeczną na terenie Szkoły Podstawowej w Grądach Woniecko

Projekt "Żyć bezpiecznie" to akcja Zakładu Karnego w Grądach Woniecko, której wybrane elementy są realizowane na terenie szkół, przedszkoli powiatu zambrowskiego i łomżyńskiego. Zakłada współprowadzenie zajęć edukacyjnych na terenie placówek wychowawczych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej. Przy większych akcjach organizowanych przez współpracujące placówki opiekuńczo-wychowawcze jednostka włącza się z kampanią do działań podejmowanych przez Policję, Straż Pożarną i inne służby mundurowe.

W dniu 5 czerwca 2018 r. do udziału w kampanii Dyrektor Zakładu Karnego w Grądach Woniecko zaprosił Komendę Powiatową Policji w Zambrowie oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Rutkach. Dostosowując tematykę prowadzonych działań do grupy odbiorców funkcjonariusze w przystępny sposób wyjaśnili mechanizmy reagowania w sytuacjach trudnych, omówili przypadki zachowań ryzykownych, zagrażających zdrowiu i życiu. Nie zabrakło również rozmowy i warsztatowych form przekazywania wiedzy na temat odpowiedzialności, bezpieczeństwa i mądrego, aktywnego spędzania czasu wolnego.Grupa około 80 dzieci wraz z rodzicami mogła zobaczyć sprzęt i wyposażenie używane na co dzień w Służbie Więziennej, Policji czy Straży Pożarnej.  Dzieci poznały różnice w charakterze pracy funkcjonariuszy poszczególnych służb.

Opracowała: mjr Joanna Puchalska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej