21 stycznia br. przedstawiciele Zakładu Karnego w Grądach-Woniecko przekazali na ręce Dyrektora Caritas Diecezji Łomżyńskiej 225 par skarpet, które trafią do noclegowni z terenu diecezji łomżyńskiej.

Problem bezdomności od lat dotyka wielu ludzi. Szacuje się, że w Polsce z brakiem dachu nad głową zmaga się ponad 30 tysięcy osób. Zakład Karny w Grądach-Woniecko na mocy zawartego porozumienia został jednym z oficjalnych partnerów akcji organizowanej przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej „Pomagamy bezdomnym przetrwać zimę – dzieje się! Dobro”. Funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Grądach -Woniecko zebrali odpowiednią kwotę i zakupili 225 par skarpet najbardziej potrzebującym z powiatu łomżyńskiego. Akcja trwa do 31 marca, zatem jest jeszcze mnóstwo czasu,  aby zmobilizować do działania także osadzonych. Skazani w ramach programu readaptacji będą samodzielnie szydełkować ciepłe i grube skarpety.

Opracowała: mjr Joanna Puchalska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej