O misji Służby Więziennej, ochronie społeczeństwa, ale też o procesie rekrutacji do służby, wymaganiach, jak też możliwościach, ścieżce rozwoju zawodowego opowiadali młodym ludziom funkcjonariusze Zakładu Karnego w Grądach Woniecko w trakcie "XIX Giełdy pomysłów na życie" organizowanej przez III Liceum Ogólnokształcące w Łomży.

13 marca br. na terenie III Liceum Ogólnokształcącego  w Łomży odbyło się niezwykłe spotkanie środowisk akademickich w ramach "XIX Giełdy pomysłów na życie". Organizowana co roku giełda umożliwia młodzieży spotkanie twarzą w twarz  z kadrą, przedstawicielami i studentami różnych uczelni. Zakład Karny w Grądach Woniecko znalazł się pośród 26 instytucji -uczelni i szkół  m.in. z Łomży, Białegostoku, Warszawy, Gdyni, Białej Podlaskiej, Olsztyna, Szczytna, Ełku i Siedlec przedstawiając możliwości rozwoju oraz podjęcia służby i nauki w szeregach służb mundurowych. Spotkanie to stanowiło doskonałą okazję do podsumowania 100-lecia istnienia Służby Więziennej, jak również stanowiło możliwość przedstawienia oferty nowopowstałej Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

Tekst i zdjęcia: mjr Joanna Puchalska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej