Na terenie Zakładu Karnego w Grądach Woniecko zamontowano wystawę dotyczącą Twierdzy Osowiec

Miesiąc czerwiec 2017 r. w Zakładzie Karnym w Grądach-Woniecko przebiegał pod hasłem spotkań z historią i poznawaniem regionu. Na terenie jednostki zamontowano wystawę dotyczącą Twierdzy Osowiec wypożyczoną z Muzeum Wojska Polskiego w Białymstoku. Dzięki temu funkcjonariusze, jak i osoby odwiedzające jednostkę oraz skazani mogli wzbogacić swoją wiedzę nt. historii regionu. Nieodzownym elementem lekcji historii był także wyjazd do miejscowości Góra Strękowa - miejsca walk i pamięci poległych w obronie ojczyzny we wrześniu 1939 żołnierzy Wojska Polskiego. Miejsce to z uwagi na nierówną, ale heroiczną walkę nazywane jest przez wielu historyków Polskimi Termopilami. Skazani osadzeni w Zakładzie Karnym w Grądach-Woniecko wykonali prace porządkowe przy grobie i pomniku poległych. Zapoznali się z historią obrony odcinka „Wizna”. Kolejnym etapem było zwiedzanie Izby Historycznej Gminy Rutki.

Tekst i zdjęcia: mjr Joanna Puchalska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej