W 2018 r. Zakład Karny w Grądach Woniecko planuje zrealizować 7 cykli szkoleń kursowych w ramach POWER

Wzorem ubiegłego roku Zakład Karny w Grądach Woniecko planuje w 2018 r. zrealizować 7 cykli szkoleń kursowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.  W 2017 r. tą formą wsparcia objęto 84 skazanych przyuczając i przygotowując ich do wykonywania zawodu spawacza, technologa robót wykończeniowych czy też zagospodarowania terenów zielonych. Każdy cykl składał się z kursu przyuczającego bądź kwalifikacyjnego, zajęć aktywizacji zawodowej oraz z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Ponad 70 % osadzonych, którzy ukończyli zajęcia kursowe zostało skierowanych do zatrudnienia.

Opracowała: mjr Joanna Puchalska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej