Skuteczne oddziaływania Służby Więziennej- kolejna grupa osadzonych ukończyła szkolenia przyuczające do wykonywania pracy

W Zakładzie Karnym w Grądach-Woniecko ruszyła kolejna edycja szkoleń zawodowych kierowanych do osadzonych realizowanych w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Jest to drugi kurs w bieżącym roku. Od początku trwania projektu, tj. od końca 2016 r. tą formą wsparcia objęto ponad 270 skazanych przyuczając i przygotowując ich do wykonywania zawodu spawacza, technologa robót wykończeniowych, brukarza, kucharza, elektryka. Każdy cykl składa się z kursu przyuczającego bądź kwalifikacyjnego, zajęć aktywizacji zawodowej oraz z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Nabycie przez skazanych nowych umiejętności zawodowych zwiększa ich szanse na odnalezienie się na rynku pracy po wyjściu na wolność.

Ponad 70 % osadzonych, którzy ukończyli zajęcia kursowe zostało jeszcze w trakcie odbywania kary skierowanych do zatrudnienia.

Opracowała: mjr Joanna Puchalska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej