Dzięki skutecznym oddziaływaniom Służby Więziennej kolejna grupa osadzonych ukończyła szkolenia przyuczające do wykonywania pracy

Zakład Karny w Grądach Woniecko od kilku lat roku realizuje szkolenia kursowe kierowane do osadzonych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, a także finansowane z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. W 2019 roku tą formą wsparcia objęto ponad 100 skazanych przyuczając i przygotowując ich do wykonywania zawodu m.in.: elektryka, kucharza, stolarza, technologa robót wykończeniowych, brukarza. Łącznie zrealizowano 7 szkoleń w ramach POWER, gdzie każdy cykl składał się z kursu przyuczającego bądź kwalifikacyjnego, zajęć aktywizacji zawodowej oraz z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz 2 szkolenia w ramach FPPoPP. Ponad 70 % osadzonych, którzy ukończyli zajęcia kursowe zostało skierowanych do zatrudnienia.

 

Opracowała: mjr Joanna Puchalska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej