W Zakładzie Karnym w Grądach-Woniecko zakończyło się kolejne szkolenie zawodowe kierowane do osadzonych, realizowane w ramach projektu Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Kurs "Spawacz MMA-111" jest drugim kursem w bieżącym roku, czwartym od początku realizacji projektu. Dwunastu osadzonych pod okiem wyspecjalizowanej kadry podniosło swoje kwalifikacje zawodowe. Uczestnicy szkolenia zostali przygotowani do egzaminu na uprawnienia "Europejski Spawacz Pachwin". W ramach powyższego szkolenia skazani dodatkowo uczestniczyli w zajęciach aktywizacyjnych oraz ratownictwa medycznego. Nabycie przez skazanych nowych umiejętności zawodowych z pewnością zwiększy ich szanse na odnalezienie się na rynku pracy po wyjściu na wolność.

loga.png

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej