Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Grądach - Woniecku od wielu lat spotykają się z dziećmi i młodzieżą w szkołach.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Grądach -Woniecku w ramach działań prewencyjnych mających na celu uświadomienie młodym ludziom o konsekwewncjcjach niewłaściwych wyborów życiowych spotkali się z młodzieżą I Liceum Ogólnokształcącego w Zambrowie. W zajęciach uczestniczyli również osadzeni, którzy opowiadali o własnych doświadczeniach, brawurze, lekkomyślności i zmianach, jakie zaszły w ich życiu w związku z pobytem w jednostce penitencjarnej.

W ramach realizowanych spotkań funkcjonariusze ponadto przybliżają młodzieży pracę służb mundurowych. Dużym zainteresowaniem jak zwykle cieszyły się środki ochrony osobistej oraz niektóre ze środków przymusu bezpośredniego.

W Szkole Podstawowej 1 w Łomży i Szkole Podstawowej w Wiźnie pomocnym materiałem była też książka autorstwa Karoliny Lijklema pt.: „Co jest za murem?”, wydana przez Służbę Więzienną i „Fundację Sławek”, której fragmenty odczytano podczas spotkań. 

 

Opracował Zespół Prasowy

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej