Osadzeniu pod czujnym okiem funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Grądach-Woniecko przygotowali świąteczne pakiety, które będą dołączone do paczek przeznaczonych dla najbardziej potrzebujących

8 grudnia br. Dyrektor Zakładu Karnego w Grądach-Woniecko przekazał na ręce Dyrektora Caritas Diecezji Łomżyńskiej pakiety zawierające opłatek, sianko i obrazek z modlitwą. Pakiety przygotowywali w zakładzie karnym  skazani z materiałów dostarczonych przez Caritas w ramach zawartego porozumienia.

Opracowała: mjr Joanna Puchalska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej