W grudniu bieżącego roku Dyrektor Zakładu Karnego w Grądach Woniecko ppłk Robert Dąbrowski podpisał kolejne porozumienie w sprawie zatrudnienia osadzonych

 

Dyrektor Zakładu Karnego w Grądach Woniecko ppłk Robert Dąbrowski wraz z przedstawicielem firmy zewnętrznej podpisali w grudniu 2017 roku porozumienie w zakresie skierowania do pracy odpłatnej skazanych osadzonych w tutejszej jednostce. Jest to siódme porozumienie podpisane w bieżącym roku z kontrahentami, którzy zatrudniają odpłatnie osadzonych. Zakład Karny w Grądach Woniecko na koniec listopada br. uzyskał wskaźnik powszechności zatrudnienia osadzonych w wysokości 80,20 %. Wynik taki jest efektem wielowymiarowej pracy funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Grądach Woniecko, którzy zwracają dużą uwagę na właściwe przygotowanie skazanych do życia po zwolnieniu.

Opracowała: mjr Joanna Puchalska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej