Funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Grądach Woniecko pełnią swoją codzienną służbę niezależnie od pory roku, dnia i niezależnie od epidemii.

 

Każdego dnia ruszają do swoich zajęć pomimo kolejnych zaostrzeń związanych z zasadami bezpieczeństwa. Ta część załogi, która ma kontakt z więźniami, nosi maski ochronne. Ponadto w jednostce, jak w wielu instytucjach w kraju, stosuje się płyny dezynfekujące, rękawice ochronne, środki higieniczne, przeprowadza się dezynfekcję np. kuchni, stołówki, aparatów telefonicznych, klamek, wejść. Profilaktyka to też odpowiednio przygotowane komunikaty, instrukcje mycia rąk, informacje przekazywane skazanym m.in. za pomocą sieci radiowęzła i tablic ogłoszeń oraz zapoznawanie z kolejnymi wprowadzanymi w kraju zasadami bezpieczeństwa. Wszystko to ze względu na  konieczność ochrony zdrowia osadzonych, funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

Opracowała: mjr Joanna Puchalska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej