Trwa kolejna edycja szkoleń zawodowych kierowanych do osadzonych w Zakładzie Karnym w Grądach Woniecko

Zakład Karny w Grądach Woniecko w bieżącym roku realizuje kolejne szkolenia kursowe w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Od początku trwania projektu, tj. od końca 2016 r. tą formą wsparcia objęto ponad 200 skazanych przyuczając i przygotowując ich do wykonywania zawodu spawacza, stolarza, technologa robót wykończeniowych, brukarza czy też zagospodarowania terenów zielonych. Każdy cykl składa się z kursu przyuczającego bądź kwalifikacyjnego, zajęć aktywizacji zawodowej oraz z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Ponad 70 % osadzonych, którzy ukończyli zajęcia kursowe zostało skierowanych do zatrudnienia.

Opracowała: mjr Joanna Puchalska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej