Zakład Karny w Grądach-Woniecko znajduje się w czołówce jednostek Okręgu Białostockiego w zakresie zatrudnienia osadzonych

W dniach 3-6 kwietnia br. w Zakładzie Karnym w Grądach Woniecko odbył się cykl spotkań promocyjnych z zakresu zatrudnienia osadzonych. W dniu 4 kwietnia zorganizowano spotkanie z kontrahentami współpracującymi z jednostką, 5 kwietnia zrealizowano spotkanie z panią Elwirą Przybysz-pracownikiem Oddziału Terenowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łomży. W dniach 3,5 i 6 kwietnia odbywały się zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego kierowane do osadzonych .

W okresie kilku ostatnich lat Zakład Karny w Grądach-Woniecko znajduje się w czołówce jednostek Okręgu Białostockiego w zakresie zatrudnienia osadzonych. W roku 2016 - podobnie jak w poprzednim, w tutejszej jednostce odnotowano najwyższą powszechność zatrudnienia osadzonych wynoszącą 69,23 %. Jednostka za rok 2016 zajmowała w Okręgu drugie miejsce w zakresie zatrudnienia odpłatnego na rzecz kontrahentów pozawięziennych oraz największej liczebności i aktywności zatrudnienia. W 2016 roku przedłużono dotychczasowe umowy zarówno w zakresie zatrudnienia odpłatnego jak i nieodpłatnego, m.in. Urzędami Gmin w Wiźnie, Rutkach, Urzędem Miejskim w Jedwabnem. Wyniki osiągane przez jednostkę są efektem wielowymiarowej pracy funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Grądach Woniecko, którzy w codziennej pracy kładą bardzo duży nacisk na przygotowanie skazanych do życia po zwolnieniu poprzez właściwą diagnozę, kierowanie do udziału w zajęciach edukacyjno-korekcyjnych, do udziału w szkoleniach kursowych, zajęciach dotyczących aktywnego poszukiwania pracy, spotkaniach z pracownikami instytucji takich jak Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Łomży, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Łomży.  

 

 

Tekst i zdjęcia: mjr Joanna Puchalska

 

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej