Prace remontowe i modernizacyjne znacznie poprawią warunki realizacji ustawowych zadań służbowych w Zakładzie Karnym w Grądach Woniecko.

Ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie jednostek penitencjarnych to jedne z podstawowych zadań Służby Więziennej. Doposażenie w odpowiedni sprzęt znacząco poprawia warunki pełnienia służby. Zakład Karny w Grądach Woniecko w ramach Programu modernizacji Służby Więziennej oraz środków przyznanych jednostce został doposażony w uzbrojenie, a także sprzęt i wyposażenie specjalne. Aktualnie na terenie zakładu karnego kończą się prace remontowe i modernizacyjne, które znacznie poprawią warunki realizacji ustawowych zadań służbowych.

Opracowała: mjr Joanna Puchalska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej