Według wskaźników z końca lipca 2018 r. Zakład Karny w Grądach Woniecko zajął I miejsce w skali kraju pod względem powszechności zatrudnienia osadzonych

Zakład Karny w Grądach Woniecko od wielu lat współpracuje z  podmiotami zewnętrznymi w zakresie zatrudnienia skazanych w różnych formach. Podejmowane działania, promocja zatrudnienia, liczne rozmowy z potencjalnymi kontrahentami oraz  praca sztabu funkcjonariuszy przynoszą wymierne efekty szeroko rozumianej resocjalizacji. Koniec lipca 2018 r. przyniósł jednostce zaszczytne pierwsze miejsce pod względem powszechności zatrudnienia osadzonych. Wskaźnik wyniósł 82,56 % skazanych zatrudnionych spośród całej populacji osadzonych w jednostce.

Opracowała: mjr Joanna Puchalska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej