W dniu 30 sierpnia 2021 roku w Zakładzie Karnym w Grądach-Woniecku została podpisana umowa dotycząca zatrudnienia osadzonych

Dnia 30 sierpnia 2021 roku została podpisana umowa pomiędzy Zakładem Karnym w Grądach-Woniecku a przedstawicielem firmy zewnętrznej w zakresie skierowania do pracy odpłatnej osadzonych w tutejszej jednostce. Skazani podejmą pracę przy produkcji okien i drzwi aluminiowych już od 1 września bieżącego roku.

Aktualnie w Zakładzie Karnym w Grądach-Woniecku zatrudnionych jest 74% osadzonych. "Praca dla więźniów" jest to program realizowany przez Służbę Więzienną dla wspierania szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, a w szczególności ich aktywizacji zawodowej.

Aktualnie prowadzone są rozmowy dotyczące podpisywania kolejnych umów w celu kierowania osadzonych do zatrudnienia odpłatnego u kontrahentów zewnętrznych.

 

Opracował: Zespół prasowy

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej