W Zakładzie Karnym w Grądach Woniecko rozpoczął się kolejny kurs realizowany w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”

W Zakładzie Karnym w Grądach Woniecko ruszyła kolejna edycja szkoleń zawodowych kierowanych do osadzonych realizowanych w ramach projektu Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Jest to pierwszy kurs w bieżącym roku, trzeci od początku realizacji projektu. Skazani pod okiem specjalistów podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, przechodzą szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, udzielania pierwszej pomocy i przede wszystkim nabywają konkretnych umiejętności np. z zakresu prac budowlanych, spawacza, ogrodnika. Zakłada się przeszkolenie około dziewięćdziesięciu skazanych rocznie. Nabycie przez skazanych nowych umiejętności zawodowych zwiększy ich szanse na odnalezienie się na rynku pracy po wyjściu na wolność.

Opracowała: mjr Joanna Puchalska

loga.png

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej