Zapobieganie negatywnym skutkom izolacji

W Zakładzie Karnym w Grądach Woniecko dobiega końca kolejna edycja programu readaptacyjnego dedykowanego osadzonym odbywającym długotrwałe wyroki pozbawienia wolności. Głównymi założeniami programu jest zapobieganie negatywnym skutkom izolacji, a także przeciwdziałanie agresji i przemocy. Zajęcia programowe umożliwiają osadzonym pracę nad sobą i własnymi emocjami, czego konsekwencją będzie przygotowanie ich do bardziej odpowiedzialnego i świadomego życia w społeczeństwie, kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie akceptowanych ról społecznych oraz przeciwdziałanie poczuciu wykluczenia społecznego. Program opiera się na zajęciach edukacyjnych dotyczących emocji oraz zajęciach praktycznych prowadzonych w ogródku.

Skazani mają możliwość zgłębić tajniki prac praktycznych w ogrodzie, uczą się odpowiedzialności, poczucia obowiązku, a także próbują odpoczywać i relaksować się w nowy dla siebie sposób. Dodatkowym bonusem jest zbieranie owoców swojej ciężkiej pracy, co motywuje osadzonych do dalszego działania.

Opracowała: mjr Joanna Puchalska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej