W marcu br. Zakład Karny w Grądach Woniecko podobnie jak pozostałe jednostki Okręgu Białostockiego podsumował efekty pracy za 2018 r. W odprawie rocznej uczestniczył Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Białymstoku płk. Piotr Kondraciuk

Pierwszy kwartał każdego roku to okres podsumowania efektów podejmowanych działań przez poszczególne działy w jednostkach penitencjarnych oraz czas planowania kolejnych przedsięwzięć. W ostatnich dniach marca gościem Zakładu Karnego w Grądach Woniecko był Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Białymstoku płk. Piotr Kondraciuk. W odprawie z udziałem Dyrektora Okręgowego uczestniczyli Dyrektor Zakładu Karnego w Grądach Woniecko wraz z zastępcą  oraz kadra kierownicza poszczególnych pionów służby. Każdy z kierowników przedstawił analizę działalności za ubiegły rok oraz omówił plany, założenia i przedsięwzięcia na rok 2019. Zakład Karny w Grądach Woniecko to jedna z najmniejszych jednostek Okręgu Białostockiego, położona z dala od aglomeracji miejskich. Tym bardziej istotnym było podkreślenie jej ogromnego wkładu w szereg podejmowanych działań, współpracy ze środowiskiem lokalnym, samorządami, fundacjami oraz realizcji rządowego programu "Praca dla więźniów". Miniony rok określonoo jako dobry i stabilny, oparty na wytężonej pracy całej załogi jednostki.

Opracowała: mjr Joanna Puchalska 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej