O odpowiedzialności, bezpieczeństwie i mądrym spędzaniu czasu wolnego rozmawiano w dniu 2 czerwca 2017 r. na terenie szkoły Podstawowej w Grądach Woniecko podczas "Dni Rodziny". Akcję zorganizował Zakład Karny w Grądach Woniecko wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Zambrowie oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Rutkach i Grądach Woniecko.

"Dni Rodziny" to jedna ze stałych imprez organizowanych przez Grono Pedagogiczne i Radę Rodziców Szkoły Podstawowej w Grądach Woniecko. W bieżącym roku Dyrektor Zakładu Karnego w Grądach Woniecko objął powyższą imprezę patronatem w zakresie przybliżenia dzieciom i ich rodzinom kompetencji i różnych aspektów pracy służb mundurowych. Do udziału zaprosił Komendę Powiatową Policji w Zambrowie oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Rutkach i Grądach Woniecko. Grupa około 80 dzieci wraz z rodzicami mogła zobaczyć sprzęt i wyposażenie używane na co dzień w Służbie Więziennej, Policji czy Straży Pożarnej.  Dzieci poznały różnice w charakterze pracy funkcjonariuszy poszczególnych służb. Nie zabrakło również rozmowy i warsztatowych form przekazywania wiedzy na temat odpowiedzialności, bezpieczeństwa i mądrego, aktywnego spędzania czasu wolnego.

Opracowała: mjr Joanna Puchalska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej