W lipcu w Zakładzie Karnym w Grądach Woniecko ruszyła pierwsza edycja nowego programu readaptacji

W Zakładzie Karnym w Grądach Woniecko ruszył nowy program readaptacyjny dedykowany osadzonym odbywającym długotrwałe wyroki pozbawienia wolności. Głównymi założeniami programu jest zapobieganie negatywnym skutkom izolacji, a także przeciwdziałanie agresji i przemocy. Warto również nadmienić, że program umożliwi osadzonym pracę nad sobą i własnymi emocjami, czego konsekwencją będzie przygotowanie ich do bardziej odpowiedzialnego i świadomego życia w społeczeństwie, kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie akceptowanych ról społecznych oraz przeciwdziałanie poczuciu wykluczenia społecznego.

Program opiera się na zajęciach edukacyjnych dotyczących emocji, co pozwoli osadzonym zwiększyć samoświadomość, wyciszyć się. Jednocześnie z zajęciami teoretycznymi prowadzone są zajęcia praktyczne w nowo powstałym ogródku.

Systematyczna praca i pielęgnacja roślin umożliwi osadzonym nie tylko zdobycie nowych umiejętności, ale także naukę poczucia obowiązku, odpowiedzialności, opanowanie wiedzy efektywnego gospodarowania czasem wolnym oraz prowadzenia zdrowego stylu życia.

Tekst: szer. Edyta Chilińska

Zdjęcia: kpt. Edyta Dąbrowska

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej