Funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Grądach Woniecko po raz drugi w tym roku włączyli się w ogólnopolską akcję honorowego oddawania krwi

Pod hasłem "NASZA KREW-NASZA OJCZYZNA" przebiega ogólnopolska akcja honorowego oddawania krwi przez służby mundurowe. W bieżącym roku funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Grądach Woniecko po raz drugi w tym roku włączyli się w tę akcję dla uczczenie Święta Niepodległości oraz 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. 6 listopada br. na teren zakładu przybył ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku. W tej niewielkiej jednostce 1/3 załogi z uśmiechem oddała niemal 10 litrów drogocennego daru życia.

Opracowała: mjr Joanna Puchalska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej