Spotkanie z koordynatorem do spraw mediacji na terenie Zakładu Karnego w Grądach Woniecko

Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Mediacji obchodzony był w dniu 18 października 2018 r. Przykładem lat ubiegłych do Zakładu Karnego w Grądach Woniecko przybyła Pani Joanna Rawa Sędzia Sądu Okręgowego w Łomży. W trakcie spotkania z osadzonymi pani koordynator do spraw mediacji podkreśliła zalety metody rozwiązywania sporów z pomocą bezstronnego mediatora. Wskazała na podstawowe zasady mediacji takie jak dobrowolność, poufność, bezstronność mediatora i neutralność mediatora. Wyjaśniła także, dlaczego warto korzystać z mediacji.

Tekst: mjr Joanna Puchalska

Zdjęcia: szer. Katarzyna Zielińska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej