Na terenie Zakładu Karnego w Grądach - Woniecku jest prowadzona kampania edukacyjna na temat mediacji.

Międzynarodowy Dzień Mediacji to ogólnoświatowe święto służące popularyzacji wiedzy związanej z metodami pokojowego rozwiązywania konfliktów.

W związku z przypadającym Tygodniem Mediacji w dniach w 18-22.10.2021r. na terenie zakładu karnego jest prowadzona kampania informacyjna dotycząca pozasądowego rozwiązywania sporów. Z tematycznych gazetek ściennych, a także ulotek, znajdujących się na tablicach ogłoszeń, osadzeni dowiadują się, czym jest mediacja oraz jakie korzyści płyną z rozwiązywania sporów bez udziału sądów.

Dodatkowo w dniu 19.10.2021r w Zakładzie Karnym w Grądach – Woniecku pod nadzorem funkcjonariuszy działu penitencjarnego odbyło się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego spotkanie 26 skazanych z mediatorem. Miało one charakter informacyjny i poznawczy. Osadzeni mogli dowiedzieć się, czym są mediacje i jakie korzyści płyną z kompromisowych metod rozwiązywania konfliktów. Zajęcia wzbudziły wśród skazanych duże zainteresowanie. Po nich każdy z uczestników mógł zwrócić się do mediatora o  indywidualną poradę.

 

Opracowała:  mł.chor. Katarzyna Zielińska

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej