Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Grądach Woniecko przekazali na ręce Wójta Gminy Rutki 250 maseczek. Inicjatywa odbywa się w ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod hasłem Resort Sprawiedliwości Pomaga.

W związku z panującym zagrożeniem epidemicznym w Polsce Zakład Karny w Grądach Woniecko w ramach dotychczasowej współpracy z Urzędem Gminy w Rutkach oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rutkach włączył się w zabezpieczenie społeczności w maseczki bawełniane wielokrotnego użytku.

W poczuciu odpowiedzialności jednostka przystąpiła do działań mających na celu wsparcie lokalnej społeczności, w szczególności osób z grupy podwyższonego ryzyka, tj.: seniorów i osób niepełnosprawnych. W ramach środków przeznaczonych na realizację programów readaptacyjnych zakupiono niezbędny sprzęt, a materiał na maseczki został zakupiony przez Urząd Gminy w Rutkach. Dystrybucją maseczek zajmie się Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutkach.

W dniu 20 kwietnia 2020 r. jednostka przekazała na ręce Wójta Gminy Rutki 250 maseczek.

Opracowała: mjr Joanna Puchalska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej