W związku z koniecznością kontynuowania działań zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19 Sędzia Penitencjarny wyraził zgodę na przedłużenie przez Dyrektora Zakładu Karnego w Grądach Woniecko okresu wprowadzonych uprzednio ograniczeń do 19 maja 2020 r.

Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju, w związku z koniecznością kontynuowania działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19:

Sędzia Penitencjarny na mocy art. 247 § 2 KKW pismem Pen.430-1/20 z dn. 30.04.2020 r. wyraził zgodę na przedłużenie przez Dyrektora Zakładu Karnego w Grądach Woniecko okresu wstrzymania na terenie tutejszej jednostki:

1. zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostki penitencjarnej;

2. udzielania osadzonym widzeń;

3. odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych

na okres kolejnych 14 dni (od 06.05.2020 r. do 19.05.2020 r.).

Okres ten, w razie dalszej konieczności, może ulec ponownemu przedłużeniu. Ewentualne przedłużenie ograniczeń nastąpi na zasadach określonych wart. 247 § 2 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej