Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 6 września 2017 r. zmarł nagle Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Grądach Woniecko mjr Stefan Szumowicz

W dniu 6 września 2017 w wieku 48 lat zmarł nagle Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Grądach Woniecko mjr Stefan Szumowicz. Służbę rozpoczął 1.09.1996 r. w Areszcie Śledczym w Białymstoku jako wychowawca działu penitencjarnego, a następnie inspektor  działu ochrony. Od 2003 r. pełnił służbę w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze i dalej w Zakładzie Karnym w Białymstoku,  awansując na stanowisko kierownika działu penitencjarnego. W Zakładzie Karnym w Grądach Woniecko pełnił służbę na stanowisku zastępcy dyrektora od 1 marca 2010 r.

Rodzinie i bliskim tragicznie zmarłego Dyrektor wraz z załogą jednostki składa wyrazy głębokiego współczucia.

 

Tekst: mjr Joanna Puchalska

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej