W minionym tygodniu w Zakładzie Karnym w Grądach-Woniecko zakończył się czwarty w tym roku kurs przyuczający skazanych do wykonywania zawodu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zakład Karny w Grądach-Woniecko od kilku lat roku realizuje szkolenia kursowe kierowane do osadzonych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, a także finansowane z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. W 2020 roku pomimo pandemii tą formą wsparcia objęto ponad 50 skazanych przyuczając i przygotowując ich do wykonywania zawodu m.in.: elektryka, kucharza, technologa robót wykończeniowych. Łącznie na 2020 r. zaplanowano realizację 5-ciu szkoleń w ramach POWER, gdzie każdy cykl składa się z kursu przyuczającego bądź kwalifikacyjnego, zajęć aktywizacji zawodowej oraz z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Na przełomie października i listopda osadzeni uczestniczyli w zajęciach szkolenia pn. "Kucharz małej gastronomii z elementami obsługi klienta". W trakcie trwania zajęć praktycznych skazani przygotowywali  potrawy kuchni polskiej oraz desery. Nabycie przez skazanych nowych umiejętności zawodowych zwiększa ich szanse na odnalezienie się na rynku pracy po wyjściu na wolność.

Opracowała: mjr Joanna Puchalska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej