Dyrektor Zakładu Karnego w Grądach-Woniecko podpisał kolejną umowę w sprawie zatrudnienia odpłatnego skazanych.

6 lipca 2017r Dyrektor Zakładu Karnego podpisał umowę z kontrahentem zewnętrznym na zatrudnienie odpłatne osadzonych przy pracach porządkowych i ogrodniczych. W dniu 14 lipca 7 osadzonych podjęło pracę. Umowa zawiera docolewo możliwość zatrudnienia odpłatnego do 15 osadzonych. To już 7 umowa zawarta w 2017 r. z kontrahentami zatrudniającymi osadzonych odpłatnie.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej