Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Grądach Woniecko mówią o różnorodnych formach współpracy ze światem zewnętrznym

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Grądach Woniecko włączyli się w kampanię społeczną organizowaną z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w Łomży. W dniu 5 kwietnia br. wzięli udział w przemarszu około 250 wolontariuszy, służb mundurowych, uczniów, dzieci oraz ich rodziców i bliskich integrujących się z osobami dotkniętymi autyzmem.  Widocznym, charakterystycznym elementem były niebieskie balony. Kontynuacją rozpoczętych w piątek działań były zapowiedziane na sobotę i niedzielę konferencje popularno-naukowe na temat aspektów i praktyki autyzmu w PWSIiP w Łomży. Tu także nie zabrakło funkcjonariuszy naszej jednostki. Włączyli się aktywnie w konferencję, w ramach której rozmawiali na temat różnych form i metod pracy współpracy ze światem zewnętrznym, Fundacją DR OTIS oraz o wspólnych podejmowanych działaniach i ich efektach. Dotychcas w ramach ponad rocznej współpracy wolontariusze Fundacji DR OTIS przeprowadzili kilkakrotnie na terenie jednostki warsztaty na temat autyzmu. Funkcjanariusze Zakładu Karnego w Grądach Woniecko pojawili się w przedszkolach podległych fundacji, natomiast skazani pod czujnym okiem kadry penitencjarnej wykonali prace artystyczne przeznaczone na wystawę i kiermasz z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.

Tekst: mjr Joanna Puchalska

Zdjęcia: st.szer. Katarzyna Zielińska

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej