Jan Paweł II – „Jesteście skazani, to prawda, ale nie potępieni”.

W okresie od kwietnia do lipca 2018r. w ramach programu readaptacyjnego "Wskazówka" w Zakładzie Karnym w Grądach Woniecko została zrealizowana I edycja Kursu Alpha. Prowadzącym jest wspólnota Theoforos z Łomży. W kursie wzięło udział 12 osadzonych. Skazani poprzez wykłady, dyskusję oraz modlitwę mogli lepiej zrozumieć chrześcijański sposób postrzegania świata. Zajęcia pomogły im dokonać refleksji nad własnym postępowaniem, zastanowić się nad tym, jak przeżyć dalsze życie oraz jak przeciwstawić się złu. Jednostka planuje dalszą współpracę ze wspólnotą Theoforos w zakresie readaptacji społecznej osadzonych. Kolejna edycja Kursu Alpha już we wrześniu br.

Opracowała: mjr Joanna Puchalska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej