Zakład Karny w Grądach Woniecko akcję kwietniowych Dni Ziemi rozpoczął z miesięcznym wyprzedzeniem

W tym roku Zakład Karny w Grądach Woniecko akcję kwietniowych Dni Ziemi rozpoczął z miesięcznym wyprzedzeniem. W pierwszym dniu wiosny oraz 30 marca grupy skazanych we współpracy z Nadleśnictwem Knyszyn i Urzędem Gminy Rutki po raz kolejny podjęły działania przyjazne ekologii. Porządkowano tereny przyległe miejscowości Grądy Woniecko, czyli otuliny BPN oraz Bagien Wizna I i Wizna II. W kwietniu planowane są kolejne wyjścia w teren we współpracy z Biebrzańskim Parkiem Narodowym. Funkcjonariusze przy pomocy leśniczego oraz pracowników Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Strękowej Górze w pracy z osadzonymi podkreślają, że ochrona przyrody to nie tylko dekrety i przepisy, ale cały proces, który wiąże się z posiadaniem wiedzy na temat funkcjonowania żywej natury oraz wkomponowanego w nią dziedzictwa narodowego.

Tekst i zdjęcia: mjr Joanna Puchalska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej