Zakład Karny w Grądach Woniecko podjął się nowego wyzwania-czytanie na odległość

Początki

Program autorski „CZYTAM, WSPÓŁDZIAŁAM, WYCHOWUJĘ” wdrożono w jednostce w 2012 r. Był składową porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Zakładu Karnego w Grądach Woniecko, a Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Grądach Woniecko, w ramach którego funkcjonariusze i skazani wzięli udział w Ogólnopolskiej Akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. Wybrani osadzeni pod czujnym okiem funkcjonariuszy w każdy piątek miesiąca czytali dzieciom w szkole. Efektem rozwijającej się szybko współpracy stały się wspólnie podejmowane działania w ramach uroczystości szkolnych, udział w przedstawieniach, a w dalszej przyszłości pikniki rodzinne, Dzień Rodziny i kampanie społeczne dotyczące bezpiecznych zachowań.

Rozwój współpracy

Pozytywne doświadczenia pozwoliły w kolejnych latach na nawiązanie współpracy z innymi placówkami np. Przedszkolem Publicznym nr 10 w Łomży, Miejskim Przedszkolem nr 6 w Zambrowie, Przedszkolem Samorządowym Gminy Zambrów, Przedszkolem Motylek w Łomży czy ostatecznie Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Długoborzu.

Inspiracja i motywacja

Kolejne lata pracy i prowadzenia oddziaływań w ramach realizacji tego programu oraz wejście do nowych placówek dostarczało każdej ze stron doświadczeń, pomysłów i refleksji. Mijające lata to nie tylko lektura bajek w szkołach i przedszkolach, włączanie się w ogólnopolskie akcje czytania książek na polu spacerowym, opowiadania o służbie z wykorzystaniem książki autorstwa Karoliny Lijklema pt.: „Co jest za murem?”, wydanej przez Służbę Więzienną i „Fundację Sławek”. To też czas wychowania młodego pokolenia, które widzi dorosłych z książką w ręku.

Nowa „koronawirusowa” rzeczywistość

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom nadal realizujemy program „„CZYTAM, WSPÓŁDZIAŁAM, WYCHOWUJĘ”. Dzięki współpracy z doświadczoną kadrą pedagogiczną placówek szkolno-wychowawczych administracja jednostki podjęła się realizacji poddanego pomysłu "szytego na miarę", skierowanego do konkretnych osób i grup. Aktualnie nagrywamy bajki, krótkie lektury, fraszki i fragmenty Pisma Świętego, które docelowo będą skromną pomocą dydaktyczną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Długoborzu. Nagrywanie tekstów książek stało się również inspiracją do ogłoszenia w jednostce konkursu na najlepszą bajkę.

 

Opracowała: mjr Joanna Puchalska

 

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej