Współpraca różnych służb mundurowych w zakresie ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej była testowana w naszym zakładzie karnym.

Pożar, ewakuacja osadzonych, negocjacje i unieszkodliwienie agresora- takie elementy przećwiczone były 4 października 2019 r. w godzinach porannych na terenie Zakładu Karnego w Grądach Woniecko. W ten sposób realizowaliśmy ćwiczenia ochronno-obronne. Ich celem zawsze jest doskonalenie metod i technik likwidacji zagrożeń, a także szkolenie praktyczne współdziałających ze sobą różnych grup: funkcjonariuszy Policji, Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej i GISW. Nieodzownym elementem ćwiczeń było także zarządzanie w zakresie kierowania ochroną i obroną zakładu podczas kryzysu. W trakcie podsumowania omówiliśmy zarówno pozytywne efekty takich ćwiczeń, jak też  elementy, które warto w przyszłości zmodyfikować. Ćwiczenia ochronno-obronne stanowią ważny element szkolenia służbowego, które ma realny wpływ na  rzeczywisty poziom bezpieczeństwa zakładu karnego.

Tekst i zdjęcia: mjr Joanna Puchalska

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej