Praktyczne szkolenie z zakresu współpracy służb mundurowych

5 października 2018 r. we wczesnych godzinach porannych na terenie Zakładu Karnego w Grądach Woniecko zrealizowano ćwiczenia ochronno-obronne. Ich celem było doskonalenie metod i technik likwidacji zagrożeń - pożar, ewakuacja osadzonych z budynku mieszkalnego, szkolenie praktyczne współdziałających ze sobą grup: funkcjonariuszy Policji, Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej i GISW, a także zarządzanie w zakresie kierowania ochroną i obroną zakładu. W trakcie podsumowania omówiono zarówno pozytywne efekty takich ćwiczeń, jak też wskazano elementy, które mogłyby ulec modyfikacji. Ćwiczenia ochronno-obronne stanowią element skutecznych czynności służbowych, które mają nieodzowny wpływ na  rzeczywisty poziom bezpieczeństwa zakładu karnego.

Tekst i zdjęcia: mjr Joanna Puchalska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej