9 czerwca w sali bankietowej Pomorskiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Pomerania” w Czerwonym Borze odbyła się uroczystość z okazji 16 lecia istnienia Zakładu Karnego w Czerwonym Borze. Wśród zaproszonych gości znaleźli się parlamentarzyści z regionu, przedstawiciele władz Łomży i Zambrowa, duchowieństwa oraz placówek edukacyjnych i kulturalnych.

Spotkanie było okazją do podsumowania 16 lat istnienia największej podlaskiej placówki penitencjarnej jaką jest Zakład Karny w Czerwonym Borze. W trakcie oficjalnego otwarcia uroczystości przypomniano lata budowy i zasiedlania zakładu. Osobne miejsce poświęcono wejściu skazanych na lokalny rynek pracy w zatrudnieniu odpłatnym i nieodpłatnym. Jubileusz był też okazją do zaprezentowania potencjalnym kontrahentom pozytywów płynących z zatrudnienia osadzonych i podjęcia współpracy w tym zakresie z jednostką. Miłym akcentem był występ młodzieży z zaprzyjaźnionej Szkoły Podstawowej w Podgórzu.

 

fot. por. Dorota Kodzik.

tekst: por. Dariusz Śmiechowski

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej