Oficerowie Służby Więziennej z Czerwonego Boru spotkali się z młodzieżą klas o profilu mundurowym sokólskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika. Wideokonferencja była okazją do zaprezentowania struktury formacji i Zakładu Karnego w Czerwonym Borze.

Czas pandemii niesie wiele wyzwań w wielu aspektach więziennego życia. Działalność edukacyjna oraz promocyjna skierowana do szkół z konieczności musiała przybrać formę dostosowaną do wymogów sanitarnych. Jedną z dziedzin promocji Służby Więziennej, mającą dosyć długą tradycję były spotkania więzienników z młodzieżą szkół średnich na terenie jednostki. Oprócz wiedzy na temat funkcjonowania więzienia młodzież mogła „dotknąć” więziennej codzienności w trakcie zwiedzania.

Tym razem spotkanie funkcjonariuszy Służby Więziennej z młodzieżą klas o profilu mundurowym Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Sokółce odbyło się z wykorzystaniem platformy internetowej. Czwartkowe spotkanie 18 lutego jest pierwszym z zaplanowanych trzech spotkań. Odbędą się one w tygodniowych odstępach. Tematyką prelekcji będą podstawy prawne funkcjonowania Służby Więziennej, historia formacji. Osobne miejsce znajdzie omówienie struktury organizacyjnej SW z charakterystyką poszczególnych działów. Zaprezentowana zostanie działalność readaptacyjna  wraz z omówieniem zasad tworzenia programów skierowanych do więźniów i współpraca z organizacjami pozawięziennymi. Nie zabraknie też prelekcji na temat zasad przyjmowania w szeregi Służby Więziennej i możliwości rozwoju w jej ramach. Prowadzący spodziewają się wielu pytań i są przygotowani na udzieleni wyczerpujących odpowiedzi.

 

Tekst i zdjęcia: kpt. Dariusz Śmiechowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej