Funkcjonariusze Służby Więziennej z Czerwonego Boru zyskali nowe jednostki broni. Wyposażenie miotające pociski niepenetracyjne wykorzystane będzie w zabezpieczaniu codziennego toku służby.

W ramach przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości programu modernizacyjnego Służby Więziennej na lata 2017-2020, mającego na celu poprawę bezpieczeństwa w zakładach karnych do Zakładu Karnego w Czerwonym Borze trafiły nowe jednostki broni , miotającej pociski niepenetracyjne: strzelby Mossberg i wyrzutnik pocisków obezwładniających. Realizacja Programu stwarza warunki do prawidłowego wykonywania przez Służbę Więzienną jej ustawowych zadań. Istotnie poprawia skuteczność jej działań, co w konsekwencji wpływa na wzrost bezpieczeństwa jednostki, funkcjonariuszy a w konsekwencji społeczeństwa.

 

Tekst i zdjęcia: kpt. Dariusz Śmiechowski.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej