Członkowie ruchu Anonimowych Alkoholików z Łomży, Suwałk i Ełku odwiedzili Zakład Karny w Czerwonym Borze. W otwartym spotkaniu informacyjnym udział wzięli funkcjonariusze Służby Więziennej. Moderatorem spotkania był kierownik Oddziału Terapeutycznego z Aresztu Śledczego w Suwałkach.

Alkoholizm to bardzo kosztowane uzależnienie. Szacuje się, że rocznie społeczeństwo polski płaci ok. 40 mld złotych na likwidację jago skutków. Stan nietrzeźwości sprawców towarzyszy również zdecydowanej większości popełnianych przestępstw, zwłaszcza tych najcięższych, przeciwko zdrowiu i życiu. Jedną z dużych kategorii osadzonych w Czerwonym Borze są „pijani kierowcy” mający na swoim koncie prowadzenie pojazdów mechanicznych bądź spowodowanie wypadku w stanie nietrzeźwości. O skutecznej resocjalizacji sprawców przestępstw w tej kategorii nie może być mowy gdy pominiemy ich problem alkoholowy.

Działacze ruchu Anonimowych Alkoholików z Łomży, Suwałk i Ełku spotkali się w poniedziałek 21 listopada z funkcjonariuszami Służby Więziennej z Czerwonego Boru. Przedmiotem spotkania było zaprezentowanie ruchu AA jako potężnego narzędzia w osiąganiu zamierzeń resocjalizacyjnych. Anonimowi Alkoholicy od lat są znani jako organizacja non profit

i społecznicy bardzo oddani misji krzewienia trzeźwości i „wyciągania na prostą” ofiar tej strasznej choroby jaką jest alkoholizm.

 

Tekst i zdjęcia: mjr Dariusz Śmiechowski.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej