Zakład Karny w Czerwonym Borze gości studentów Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki. Funkcjonariusze Służby Więziennej dzielą się ze słuchaczami doświadczeniem i wiedzą w ramach kliniki penitencjarnej.

Klinika penitencjarna to innowacyjny projekt, który proponuje studentom studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku penitencjarystyka Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. Celem zajęć jest przybliżenie studentom praktycznych problemów występujących w readaptacji społecznej osadzonych, poznanie specyfiki więzienia oraz pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej, a także zapoznanie ze sposobem prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w warunkach zakładu karnego. Niewątpliwym walorem kliniki jest możliwość poznania istoty pracy penitencjarnej już na początku nauki i zaczerpnięcie z doświadczenia funkcjonariuszy z wieloletnim stażem.

W trakcie zajęć studenci poznają polski system penitencjarny, specyfikę służby w dziale ochrony, przepisy związane z ochroną tajemnic służbowych, prawne podstawy penitencjarystyki oraz zagadnienia związane z etyką funkcjonariusza. Nie zabraknie też zajęć praktycznych. Słuchacze poza zajęciami z samoobrony i technik interwencji będą towarzyszyć funkcjonariuszom z pierwszej linii w trakcie służby w oddziałach mieszkalnych.

 

Tekst i zdjęcia: kpt. Dariusz Śmiechowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej