Program Psycho BHP zaprezentowała jego autorka mjr Marta Perkowska na II Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Społeczna działalność na rzecz więźniów i ich rodzin”. Organizatorem wydarzenia, które miało miejsce 24 lutego był Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Współorganizatorem konferencji była również Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął JM Rektor UKSW, ks. prof. Stanisław Dziekoński.

Program Psycho BHP, owoc doświadczenia w kilkunastoletniej pracy resocjalizacyjnej mjr Marty Perkowskiej znalazł uznanie w oczach ekspertów resocjalizacji już w 2019r. kiedy to zajął I miejsce w konkursie na program readaptacyjny przeznaczony dla osób skazanych na wieloletnie kary pozbawienia wolności. Autorka prezentowała program 3 grudnia 2019r. w Pałacu Kazimierzowskim w Warszawie na Ogólnopolskiej Konferencji „Kryminologia zła. Dożywotnie więzienie okiem ekspertów”. Prezentacja była częścią jej odczytu „Aby diagnoza była sukcesem. O celu i metodzie psychologicznej diagnozy w więzieniu”.

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Społeczna działalność na rzecz więźniów i ich rodzin” zorganizowana przez prof. UKSW dr hab. Annę Fidelus i mgr. Michała Stańczuka, która odbyła się 24 lutego była kolejnym forum prezentacji programu Psycho BHP. Tym razem był on elementem odczytu mjr Perkowskiej „STEPPING AWAY- czyli poskromienie złośnika. Rzecz o emocjach w resocjalizacji”.

 

 

Tekst: kpt. Dariusz Śmiechowski

Zdjęcia: kpt. Magdalena Chrostowska.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej