10 maja 2019r. ppłk Zbigniew Jankowski został oddelegowany do pełnienia obowiązków na stanowisku Dyrektora Zakładu Karnego w Czerwonym Borze.

W dniu 10 maja 2019r. rozkazem personalnym Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w Warszawie o numerze BKS.111.456.2019.ŁS ppłk Zbigniew Jankowski został oddelegowany do pełnienia obowiązków na stanowisku Dyrektora Zakładu Karnego w Czerwonym Borze. Rozkaz nominowanemu wręczył Dyrektor Okręgowy OISW w Białymstoku płk Piotr Kondraciuk w trakcie odprawy kierownictwa jednostki.

Ppłk Zbigniew Jankowski służbę rozpoczynał w 2003r. w Czerwonym Borze jako wychowawca. Następnie w 2007r. objął stanowisko zastępcy kierownika Działu Penitencjarnego. W lutym 2018r. został zastępcą dyrektora Aresztu Śledczego w Suwałkach. Oprócz ścieżki służbowej ppłk Zbigniew Jankowski jest aktywnym społecznikiem. W trakcie wcześniejszej służby w Czerwonym Borze organizował zakładowe koło TKKF był jednym z fundatorów Fundacji „Andrzej” zajmującej się pomocą funkcjonariuszom i ich rodzinom.

 

Tekst i zdjęcia: kpt. Dariusz Śmiechowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej