Kierujący Zakładem Karnym w Czerwonym Borze ppłk Zbigniew Jankowski został nominowany przez Kolegium Redakcyjne do tytułu Osobowość Roku 2020 w kategorii Polityka, samorządność i społeczność lokalna. O nominacji poinformował Redaktor Naczelny Gazety Współczesnej i Kuriera Porannego Jarosław Jabłoński.

Ppłk Zbigniew Jankowski służbę rozpoczynał w 2003r. w Czerwonym Borze jako wychowawca. Następnie w 2007r. objął stanowisko zastępcy kierownika Działu Penitencjarnego. W lutym 2018r. został zastępcą dyrektora Aresztu Śledczego w Suwałkach. Oprócz ścieżki służbowej ppłk Zbigniew Jankowski jest aktywnym społecznikiem. W trakcie wcześniejszej służby w Czerwonym Borze organizował zakładowe koło TKKF, był jednym z fundatorów Fundacji „Andrzej” zajmującej się pomocą funkcjonariuszom i ich rodzinom.

W dniu 10 maja 2019r. rozkazem personalnym Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w Warszawie ppłk Zbigniew Jankowski został oddelegowany do pełnienia obowiązków na stanowisku Dyrektora Zakładu Karnego w Czerwonym Borze. Rozkaz nominowanemu wręczył Dyrektor Okręgowy OISW w Białymstoku płk Piotr Kondraciuk w trakcie odprawy kierownictwa jednostki. Następnie 13 września 2019r. został powołany przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Kitlińskiego na to stanowisko.

28 czerwca 2019r. ppłk Jankowski w trakcie centralnych obchodów 100 lecia Służby Więziennej w Warszawie został odznaczony orderem „Świętego Pawła Apostoła Patrona Służby Więziennej”. Był jednoczenie pierwszym funkcjonariuszem Służby Więziennej, któremu kapituła orderu nadała to odznaczenie. 

 

tekst i zdjęcia: kpt. Dariusz Śmiechowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej