W dniu 15.07.2019 r. w Czerwonym Borze odbyła się uroczystość przekazania Grupie Ratowniczej Nadzieja pojazdu wycofanego z zasobów Zakładu Karnego w Czerwonym Borze .

Pojazd, który jeszcze do niedawna służył do transportowania osób pozbawionych wolności, będzie wykorzystywany przez grupę poszukiwawczo – ratowniczą jako pojazd zabezpieczenia logistycznego.

W trakcie uroczystości grupie funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Czerwonym Borze wręczone zostały zaświadczenia o ukończeniu szkolenia pierwszej pomocy, które zostało przeprowadzone przez członków Grupy Ratowniczej. Dyrektor ZK w Czerwonym Borze ppłk Zbigniew Jankowski przekazując kluczyki do pojazdu podkreślał, że dzięki ukończeniu szkolenia przez grupę funkcjonariuszy znacznie wzrośnie poczucie bezpieczeństwa w podległej mu jednostce penitencjarnej.

Ks. Radosław Kubeł - Prezes Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom Nadzieja w Łomży, której jednostką organizacyjną jest Grupa Ratownicza Nadzieja wyraził przekonanie, że otrzymany pojazd będzie służył w pomocy zgodnie z maksymą Grupy – „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek!”.

Tekst i zdjęcia: ppor. Adam Buczkowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej