Dyrektor Zakładu Karnego w Czerwonym Borze ppłk Zbigniew Jankowski wręczył nagrody, wyróżnienia i awanse na wyższe stopnie służbowe. Uroczysta odprawa funkcjonariuszy i pracowników w poniedziałkowy poranek 17 lutego była również okazją do podziękowania podwładnym za ich wysiłek i trud wkładany w niełatwą służbę.

Luty to miesiąc, w którym Służba Więzienna obchodzi swoje święto. Wyznaczono je na 8 lutego nawiązując do ogłoszenia dekretu Józefa Piłsudskiego z 7 lutego 1919 roku dającego początek więziennictwu w odrodzonej Polsce. Zwyczajowo luty jest miesiącem wręczania nagród, wyróżnień i awansów na wyższe stopnie służbowy. Hołdując tej tradycji dyrektor ppłk Zbigniew Jankowski na uroczystej odprawie uhonorował podległych sobie funkcjonariuszy i pracowników. W przemowie dyrektor podkreślił wagę wysiłku i trudu jak wkładają wszyscy w trakcie codziennej służby i pracy. Podziękował i jednocześnie wyraził wielkie uznanie obecnym i nieobecnym na odprawie. Szczególne wyrazy uznania dyrektor złożył na ręce mł. chor. Jarosława Szpilko, który będąc delegowanym do służby w Czerwonym Borze z Aresztu Śledczego w Hajnówce wykazywał się wzorowym zaangażowaniem i dyspozycyjnością w trakcie delegacji.

 

Tekst i zdjęcia: kpt. Dariusz Śmiechowski.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej