Dyrektor Zakładu Karnego w Czerwonym Borze, Nadleśniczy Nadleśnictwa Łomża i przedstawiciele Zakładów Usług Leśnych odbyli robocze spotkanie. Przedmiotem ustaleń było wyznaczenie zakresu prac leśnych przy których zatrudnienie znajdą osadzeni z Czerwonego Boru.

Czas na las

Podpisane we wrześniu 2021 roku porozumienie pomiędzy Lasami Państwowymi, a Centralnym Zarządem Służby Więziennej przybiera praktyczny wymiar. Tym razem po podpisaniu w listopadzie ubiegłego roku przez ppłk. Zbigniewa Jankowskiego Dyrektora Zakładu Karnego w Czerwonym Borze z Dariuszem Godlewskim Nadleśniczym Nadleśnictwa Łomża bliźniaczego porozumienia przyszedł czas na realizację jego założeń.

Nowe miejsce pracy

W poniedziałek 10 stycznia br. kierujący instytucjami spotkali się tym razem przy udziale przedstawicieli Zakładów Usług Leśnych, by określić zakres prac, przy których zatrudnienie znajdą więźniowie z Czerwonego Boru. Zakłady Usług Leśnych to podmioty, które wykonują zlecone im przez Lasy Państwowe prace, i to one właśnie będą zatrudniały osadzonych przy niektórych pracach leśnych.

Korzyści z zatrudnienia

Zgodnie z ustaleniami więźniowie zajmą się odbudową zalesień, pracami pielęgnacyjnymi, porządkowaniem pasów leśnych i wreszcie grodzeniem leśnych upraw. Wypracowane przez nich wynagrodzenie oprócz oczywistych profitów dla samych skazanych zasili Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy i Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

 

Tekst i zdjęcia: mjr Dariusz Śmiechowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej