Dobiega końca akcja honorowego krwiodawstwa „Nasza krew- Nasza Ojczyzn”, zorganizowana na uczczenie 100 rocznicy powołania Służby Więziennej. Funkcjonariusze i pracownicy mieli ostatnią w tym roku okazję oddania krwi na terenie Zakładu Karnego w Czerwonym Borze.

Mijający rok, to rok 100 rocznicy powołania Służby Więziennej. Jednym z jubileuszowych wydarzeń, które zmobilizowało wielu krwiodawców- więzienników była akcja „Nasza krew, nasza Ojczyzna”. Mobilny punkt poboru krwi, popularnie zwany krwiobusem z białostockiego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa dwukrotnie gościł na terenie Zakładu Karnego w Czerwonym Borze. Raz utworzono tu stacjonarną placówkę poboru krwi.

Akcja Honorowego Oddawania pod hasłem NASZA KREW - NASZA OJCZYZNA dotychczas zorganizowana była siedmiokrotnie. W latach 2012-2018 około 20 000 krwiodawców służb mundurowych oddało 9 395 litrów krwi i jej składników. Najcenniejszy lek pochodził głównie od funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji, Służby Więziennej, Służby Ochrony Państwa.

 

Tekst i zdjęcia: kpt. Dariusz Śmiechowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej